Start / Dokumenty / Materiały Projektowe / Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 
 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Typowe projekty oczyszczalni z drenażem rozsączającym na zbiornikach Epurbloc 2000, 2500, 3000 oraz 4000.

Drenaż tradycyjny

A. Grunty o bardzo dobrej przepuszczalności

A-Drenaż tradycyjny.zip

B. Grunty o dobrej przepuszczalności

B-Drenaż tradycyjny.zip

C. Grunty o umiarkowanej przepuszczalności

C-Drenaż tradycyjny.zip

Drenaż wyniesiony

A. Grunty o bardzo dobrej przepuszczalności

A-Drenaż wyniesiony.zip

B. Grunty o dobrej przepuszczalności

B-Drenaż wyniesiony.zip

C. Grunty o umiarkowanej przepuszczalności

C-Drenaż wyniesiony.zip

Typowe projekty oczyszczalni z tunelami filtracyjnymi na zbiornikach Epurbloc 2000, 2500, 3000 oraz 4000.

Typowe projekty - przydomowe oczyszczalnie z tunelami.zip

Karty katalogowe urządzeń

Epurbloc_2000.rar

Epurbloc_2500.rar

Epurbloc_3000.rar

Epurbloc_4000.rar

Epurbloc_5000_D110.rar

Epurbloc_5000_D160.rar

Epurbloc_7500_D160.rar

Epurbloc_10000_D160.rar

Osadnik_SL-FS_2000.rar

Osadnik_SL-FS_3000.rar

Osadnik_SL-FS_4000.rar

Osadnik_SL-FS_5000_D110.rar

Osadnik_SL-FS_5000_D160.rar

Osadnik_SL-FS_7500.rar

Osadnik_SL-FS_10000.rar

Rura_drenarska.rar

Separator_SL-SG_200.rar

Separator_SL-SG_500.rar

Separator_SL-SG_800.rar

Separator_SL-SG_1000.rar

Studzienka_SL-RBOU_450.rar

Studzienka_SL-RR_450.rar