Start / Produkty / Actibloc (SBR)
 
 

Actibloc LTi (SBR)

ACTIBLOC LTijest najnowszą przydomową oczyszczalnią ścieków pracującą w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny).

Oczyszczalnia może być użytkowana przez 1 - 50 RLM.

Oczyszczalnia ścieków Actibloc (SBR)

Budowa oczyszczalni:

Oczyszczalnia zbudowana jest na bazie dwóch zbiorników wykonanych z PEHD (Actibloc 1-4, Actibloc 5-6, Actibloc 7-8). Pierwszy z nich pełni rolę osadnika wstępnego, drugi jest natomiast sekwencyjnym rektorem biologicznym. W ofercie znajduje się również Actibloc 9-12, który składa się z czterech zbiorników pionowych - dwa przypadają na część osadnika, dwa na część reaktora.

Osadnik wstępny wyposażony jest w:

-  deflektor na wlocie oczyszczalni,

-  układ dozowania ścieków za pomocą powietrznego podnośnika cieczy tzw. pompa mamutowa,

-  przelew awaryjny,

-  właz rewizyjny.

Nieco bardziej rozbudowany jest układ bioreaktora, który zawiera:

-  dwa powietrzne podnośniki cieczy (pompy mamutowe) – pierwszy z nich służy do odpompowania oczyszczonego ścieku do odbiornika, drugi do recyrkulacji osadu nadmiernego

-  dyfuzor napowietrzający drobnopęcherzykowy,

- właz rewizyjny.

 

Wszystkie wymienione elementy w osadniku wstępnym oraz w bioreaktorze zamontowane są na specjalnych kolumnach, które są w bardzo prosty sposób demontowalne w momencie kiedy wymagane jest wykonanie czynności serwisowych.

 

Oczyszczalnia ścieków Actibloc (SBR) - schemat

Jak to działa?

Oczyszczalnia z osadem czynnym ACTIBLOC® LTi (SBR) pracuje w ściśle określonym algorytmie pracy. Pełny cykl składa się z pięciu kolejno po sobie następujących faz pracy. Trwa on 6 godzin i jest cyklicznie powtarzany.
Oczyszczalnia realizuje również tryb urlopowy. Jest on uruchamiany ręcznie (na okres 2 tygodni) lub automatycznie. W trybie urlopowym następuje tylko napowietrzenie ścieków - faza II. Po wykonaniu trybu urlopowego oczyszczalnia wraca automatycznie do nominalnego algorytmu pracy.
Zazwyczaj po upływie czterech tygodni od uruchomienia oczyszczalni wytwarza się niezbędna biomasa i instalacja osiąga normalną wydajność funkcjonalną.

Faza I: Przepływ ścieków z osadnika do reaktora (napełnianie)

Ścieki podczyszczone w osadniku przepływają z osadnika do reaktora SBR za pomocą pompy dozowania, zaprojektowanej tak, aby zapobiec poderwaniu osadu pierwotnego. Jej konstrukcja gwarantuje zachowanie minimalnego poziomu wody w osadniku bez konieczności stosowania innych części zanurzeniowych (jak na przykład wyłącznika pływakowego).

Faza II: Napowietrzanie

Podczas tej fazy ścieki są napowietrzane i mieszane za pomocą systemu napowietrzania poprzez dyfuzor membranowy (talerzowy), który jest zainstalowany przy dnie zbiornika.
System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany przez szafę sterującą znajdująca się na zewnątrz. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się dmuchawy. Proces napowietrzania odbywa się w sposób cykliczny.
Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie dwóch efektów:
• Dostarczenia obecnym w osadzie nadmiernym bakteriom tlenu niezbędnego do przemiany materii i do biodegradacji
mikroorganizmów
• Intensywnego mieszania ścieków i osadu nadmiernego

Faza III: Sedymentacja

Jest to faza spoczynku, bez napowietrzania. Osad nadmierny opada na dno, a oczyszczone ścieki pozostają w górnej części zbiornika. Na powierzchni mogą się tworzyć osady flotujące.

Faza IV: Odprowadzenie oczyszczonych ścieków (dekantacja)

Podczas tej fazy oczyszczone ścieki są odprowadzane przy pomoct pompy wypompowania (dekantacji). Komora pompy zapobiega poderwaniu osadu nadmiernego i osadów flotujących oraz gwarantuje zachowanie minimalnego poziomu wody w reaktorze, bez konieczności stosowania innych części zanurzeniowych.

Faza V: Odprowadzenie osadu nadmiernego

Część pozostałego osadu nadmiernego zostaje przepompowana z dna reaktora z powrotem do osadnika za pomocą pompy recyrkulacji.

Więcej informacji: Ulotka - Actibloc LTi.pdf