Start / Produkty / Hybrydowe oczyszczalnie ścieków SL BIO
 
 

Ekologiczne oczyszczalnie biologiczne SL BIO

Oczyszczalnia SL BIO, od 1 do 75 RLM, pracująca w hybrydowej technologii łączącej procesy złoża biologicznego i osadu czynnego, jest zgodna z obowiązującymi przepisami i posiada znak CE zgodnie z normą PN-EN 12566-3. Badania prowadzone w warunkach naturalnych przez ITB wykazały wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. sotralentz_banner_bio-duo_lt

Zalety:

• Wysoki stopień redukcji
zanieczyszczeń, stabilność oczyszczania, system odporny na przerwy w dopływie ścieków i chwilowe braki energii elektrycznej
• Wysoka skuteczność oczyszczania potwierdzona badaniami wykonanymi wg normy PN-EN 12566-3
• Sekwencyjne dozowanie ścieków - płynna praca oczyszczalni, brak zaburzenia procesów biologicznych, stabilny efekt oczyszczania
• Własna retencja buforowa - amortyzacja przeciążenia pracy urządzenia (np. przyjęcia), zachowana równomierna praca oczyszczalni
• Przyjazna i łatwa w obsłudze automatyka - funkcja urlopowa, automatyczne przejście instalacji w stan pracy
• Możliwość kontroli pracy oczyszczalni przez internet - zdalne programowanie i weryfikowanie pracy urządzenia
• Oczyszczalnia współpracuje z instalacją inteligentnego budynku - możliwość włączenia oczyszczalni w instalację zarządzającą elektronicznymi systemami budynku
• Elektroniczny system zarządzania serwisem urządzenia - bezpłatna usługa powiadamiania o akcjach serwisowych
• 10–letnia gwarancja - zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania

bio_duo_lt_przekrj

 

Jak to działa?

1. Dopływ ścieków surowych

Surowe ścieki bytowo-gospodarcze dopływają do oczyszczalni przykanalikiem w sposób grawitacyjny lub ciśnieniowo
z przydomowej przepompowni ścieków.


2. Podczyszczanie beztlenowe w osadniku wstępnym

W osadniku wstępnym zachodzą wstępne procesy oczyszczania ścieków głównie na drodze mechanicznej. Dzięki deflektorowi
na wlocie dopływające ścieki nie powodują poderwania osadów z dna zbiornika. Cząstki łatwo opadające sedymentują na dno
zbiornika zaś tłuszcze i oleje flotują tworząc na powierzchni tzw. kożuch. Na odpływie wbudowany jest filtr szczelinowy, który
dodatkowo filtruje ścieki z niesionej zawiesiny. Zatrzymane w osadniku wstępnym zanieczyszczenia organiczne rozkładane są
wstępnie na drodze procesów fermentacji beztlenowej.


3. Oczyszczanie tlenowe na złożu biologicznym zanurzonym w toni osadu czynnego

Ścieki podczyszczone w osadniku wstępnym przepływają grawitacyjnie do komory bioreaktora, która pracuje jako napowietrzane
złoże zanurzone. W celu równomiernego wymieszania i napowietrzania ścieków oraz uzyskania odpowiedniego obciążenia
hydraulicznego złoża, zastosowano powietrzne podnośniki cieczy pracujące jako wewnętrzne cyrkulatory bioreaktora.
Pozwala to na skuteczne wywołanie procesów biologicznego oczyszczania.

4. Towarzyszące procesom tlenowym napowietrzanie ścieków

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się
sterującej sprężarki membranowej o bardzo niskiej energochłonności, zlokalizowanej w zintegrowanej skrzynce. Proces
napowietrzania odbywa się w sposób cykliczny. Recyrkulacja pomiędzy I a lI komorą odbywa się raz na godzinę.
Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie dwóch efektów:
• Dostarczenia znajdującym się w bioreaktorze mikroorganizmom niezbędnego im do życia tlenu
• Intensywnego mieszania ścieków z mikroorganizmami

dowiedz się więcej

Pierwszego uruchomienia oczyszczalni typu SL BIO dokonuje Autoryzowany Serwisant.