Start / Produkty / Opakowania
 
 

Opakowania


Sotralentz oferuje gamę kontenerów IBC SLX (Intermediate Bulk Container), beczek, kanistrów i cystern do magazynowania i transportu materiałów płynnych, półpłynnych, sypkich i stałych. IBC_UN_EX_30907_plastique

Wszystkie kontenery, beczki i kanistry posiadają dopuszczenie UN oraz są zgodne z przepisami RID/ADR i IMDG odnośnie transportu substancji niebezpiecznych. Wraz z cysternami posiadają również atest PZH.

Wszystkie opakowania Sotralentz wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD/HDPE) metodą wytłaczania z rozdmuchem i mają szerokie zastosowanie w przemysłach:
•    chemicznym
•    petrochemicznym
•    rolno-spożywczym
•    farmaceutycznym
•    kosmetycznym
•    innych

 

dowiedz się więcej