Start / Produkty / Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem
 
 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem

Firma SOTRALENTZ HABITAT przez przeszło 30 lat, przebadała i stworzyła liczne gamy urządzeń do oczyszczania ścieków. W swojej ofercie posiada oczyszczalnie odpowiednie do każdych warunków gruntowo-wodnych. Wszystkie oczyszczalnie produkowane są zgodnie z ISO 9001:2008

 

Klasyczna oczyszczalnia przydomowa składa się z osadnika gnilnego z wbudowanym filtrem i drenażu rozsączającego.
Osadniki Epurbloc®, stosowane w każdej przydomowej oczyszczalni ścieków jako pierwszy etap oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych, znakowane są znakiem CE zodnie z normą PN-EN 12566-1.

 

  • Produkcja w PEHD (polietylen wysokiej gęstości) metodą wytłaczania z rozdmuchem
  • Jakość i Innowacja zgodnie z ISO 9001:2008
  • Pomoc w doborze, profesjonalny serwis fabryczny
  • Działanie w oparciu o strategię Trwałego Rozwoju : stosowanie surowców podlegających recyklingowi, ochrona zasobów wody, ochrona środowiska

W ofercie dostępne są również

  • urządzenia pomocnicze : filtry doczyszczające, separatory tłuszczu etc.
  • akcesoria : studzienki, nadbudowy etc..

Posiadając projekt przydomowej oczyszczalni, możecie Państwo starać się o dofinansowanie jej budowy. Takie dofinansowanie przydomowej oczyszczalni może wynosić aż do 80% kosztów kwalifikowanych, czyli wydatków objętych dotacją. Oczywiście dla każdego programu dofinansowania, koszty kwalifikowane są inne i o tym należy pamiętać.

dowiedz się więcej

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Projekt przydomowej oczyszczalni