Start / Sotralentz / Aktualności / Fundusze Europejskie dla Sotralentz
 
 

Fundusze Europejskie dla Sotralentz

POL__149

Sotralentz otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Konkursu nr  RPLD.03.02.00-7/10 Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosiła 23 000 000 EUR. Złożono 365 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 310 496 204, 83 pln.
Dofinansowanie przyznano 126 firmom na łączną kwotę 129 339 624,56 PLN.

Przyznane środki Sotralentz przeznaczy głównie na modernizację maszyny SL 3000 do produkcji zbiorników metodą wytłaczania z rozdmuchem oraz na modernizację wyposażenia fabryki. Dofinansowanie pozwoli zwiększyć wydajność oraz zoptymalizować proces produkcji.

Zespół Sotralentz

slide4_36