Start / Sotralentz / Przepisy i certyfikaty
 
 

Przepisy i certyfikaty

sl5000_citerne_hautOd początku swojej działalności, rozpoczętej 40 lat temu, SOTRALENTZ dba by oferowane systemy spełniały najwyższe wymagania w zakresie jakości.

Wszystkie produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie, oczyszczania i  odprowadzania oczyszczonych ścieków, magazynowania oleju opałowego, magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej.

- Zgodność z normą PN-EN 12566-3, Znak CE : oczyszczalnie SL-BIO i Actibloc

- Zgodność z normą PN-EN 12566-1, Znak CE: osadniki Epurbloc

- Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska AT/2009-08-0003/A6 (przedłużona do lutego 2015) : Zbiorniki technologiczne i urządzenia uzupełniające dla małych oczyszczalni ścieków Sotralentz

- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7433/2013 : Zbiorniki  z polietylenu (PEHD) do magazynowania wody deszczowej

- Zgodność z normą PN 13341, Znak CE na zbiorniki do magazynowania oleju opałowego Eurolentz i Variolentz.

- Aprobata niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej Z-40.21-285 na zbiorniki dwupłaszczowe do magazynowania oleju opałowego Eurolentz Komfort

Produkcja urządzeń we wszystkich trzech zakładach we Francji, Hiszpanii i w Polsce odbywa się zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Zakład produkcyjny w Skierniewicach otrzymał Certyfikat ISO 14001:2005, stosowany w zarządzaniu środowiskowym.

Sotralentz realizuje politykę ochrony środowiska: Polityka srodowiskowa.