Start / Sotralentz / Zrównoważony rozwój
 
 

Zrównoważony rozwój

dev_durableSOTRALENTZ/ Środowisko i trwały rozwój.

Wody jest coraz mniej. Susze, rozwój miast, niski poziom wód gruntowych i płynących powodują że  woda należy do zasobów podlegających szczególnej ochronie.

To właśnie do nas należy wprowadzenie zrównoważonego i proekologicznego zarządzania tym niezbędnym do życia surowcem.

Woda w najbliższym otoczeniu człowieka i oczyszczanie ścieków należy do głównej sfery działalności Sotralentz od samego początku.  Z biegiem lat, w wyniku nawracających problemów suszy, stworzenie serii urządzeń do zbierania wody deszczowej stało się oczywistością.

Zrównoważony rozwój to nie tylko oczyszczanie ścieków, ale również zbieranie wody deszczowej aby oszczędzać i chronić zasoby wodne. Naturalnym było więc, iż jako lider na rynku oczyszczalni ścieków i zbiorników do magazynowania naziemnego, Sotralentz rozpoczął produkcję urządzeń do zbierania, oczyszczania i stosowania wody deszczowej.