Sotralentzs

Kompleksowe rozwiązania dla domu

Systemy Dom służą do magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz do celów bytowo-gospodarczych takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie oraz podlewanie trawnika. Systemy mogą być wykorzystywane przez cały rok.

Składają się z kompletnego zbiornika z pokrywą, filtrem, poborem wody, syfonem przelewowym, uspokajaczem doprowadzającym wodę wgłąb zbiornika, oraz umieszczonej w pomieszczeniu technicznym budynku centrali sterującej wyposażonej w pompę oraz niezbędne akcesoria umożliwiające pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka, sprzątanie i podlewania).

W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku, instalacja jest automatycznie dopełniania wodą wodociągową (zastosowana centralka VRC-6W) lub w przypadku centrali deszczowej (Aquamatic Domestic) automatycznie przełączana na bezpośredni pobór wody z sieci wodociągowej.

Należy pamiętać, iż w przypadku systemów DOM konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę, a więc decyzję o zainstalowaniu systemu domowo-ogrodowego należy podejmować już na etapie projektowania obiektu mieszkalnego.

Zbiorniki DOM Dom ECO:
 • zbiornik (2500 - 10000L), nadbudowa 50 cm, pokrywa
 • pobór wody - wąż ssawny wraz z pływakiem, koszem i zaworem zwrotnym
 • syfon wylotowy
 • filtr BASKET
 • centralka sterująca pompą i napełnieniem zbiornika VRC-6W
Dom PRO:
 • zbiornik (2500 - 10000L), nadbudowa 50 cm, pokrywa
 • pobór wody - wąż ssawny wraz z pływakiem, koszem i zaworem zwrotnym
 • syfon wylotowy
 • filtr BASKET
 • centrala deszczowa Aquamatic Domestic S
 • filtr narurowy Cintropur NW25 - 25μn